تصفیه خانه آب

تصفیه خانه آب یک سیستم تصفیه آب است که شامل مجموعه‌ای از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است که برای تصفیه آب خام به منظور تولید آبی با کیفیت بالا برای مصارف مختلف، از جمله نوشیدنی، صنعت، کشاورزی و بهداشتی، به کار می‌رود.

تصفیه خانه آب به طور کلی شامل مراحل زیر است:

1. تهیه آب خام: آب خام از منابع طبیعی مانند رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، چاه‌ها و غیره جمع‌آوری می‌شود.

2. پیش‌تصفیه: در این مرحله، ذرات بزرگ مانند شن و ماسه، پوست و ساقه گیاهان، برگ و سایر آلودگی‌های خارجی دیگر از آب خام حذف می‌شوند.

3. تصفیه اولیه: در این مرحله، ذرات کوچکتر مانند گل و لای، برگ و سایر مواد جامد از آب حذف می‌شوند.

4. تصفیه ثانویه: در این مرحله، فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی نظیر فیلتراسیون، ته نشینی، فعال سازی، اکسیداسیون و غیره در آب انجام می‌شود تا مواد آلاینده مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها، مواد آلی، فلزات سنگین و غیره از آب حذف شوند.

5. تصفیه نهایی: در این مرحله، آب به کمک فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی نظیر تصفیه با استفاده از کربن فعال، ضدعفونی شده و کیفیت آن افزایش می‌یابد.

6. ذخیره و توزیع: در این مرحله، آب تصفیه شده در مخازن ذخیره می‌شود و سپس به شبکه توزیع آب شهری و یا مصارف مورد نیاز دیگر منتقل می‌شود.

با اینکه فرآیند تصفیه آب در تصفیه خانه‌های آب، به طور کلی مشابه است، اما روش‌های مختلفی برای هر یک از مراحل تصفیه آب وجود دارد و بسته به شرایط و نیازهای محلی، از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود.

 

آیا روش‌های مختلف تصفیه آب تاثیری در کیفیت آب  دارند؟

روش‌های مختلف تصفیه آب می‌توانند تأثیر مستقیمی بر کیفیت آب تصفیه شده داشته باشند. هر روش تصفیه آب، برای حذف آلودگی‌های موجود در آب خام، از یک یا چند فرآیند تصفیه استفاده می‌کند که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت آب تصفیه شده داشته باشد.

به عنوان مثال، روش‌های تصفیه آب که از فرآیند فیلتراسیون با استفاده از ممبرین یا فیلترهای شنی استفاده می‌کنند، می‌توانند باعث حذف ذرات کوچک و مواد آلی از آب شوند. همچنین، روش‌های تصفیه آب که از فرآیند فعال‌سازی کربن فعال استفاده می‌کنند، می‌توانند باعث حذف مواد آلی، شیمیایی و رنگ و بوهای نامطبوع از آب شوند.

 

نکات مهم و اساسی

پیش‌تصفیه: در این مرحله، ذرات بزرگ و مواد معلق موجود در آب مانند شن، خاک و اجسام بیولوژیکی با استفاده از فیلتراسیون، رسوب‌گیری و اختلاط جدا می‌شوند. هدف از پیش‌تصفیه، بهبود کیفیت آب و کاهش بار ذرات معلق است.

تصفیه اولیه: در این مرحله، فرآیندهایی مانند ته نشینی، کندن، ته نشینی شناورها و جداسازی روغن انجام می‌شود. این فرآیندها به منظور حذف مواد آلی، روغن و مواد معلق از آب استفاده می‌شوند.

تصفیه اصلی: در این مرحله، فرآیندهای پیشرفته‌تری مانند فیلتراسیون، جذب، ممبران و استریلیزاسیون انجام می‌شود. این فرآیندها به منظور حذف ذرات ریز، باکتری‌ها، ویروس‌ها، آلاینده‌های شیمیایی و رنگ و بوهای غیرمطلوب از آب استفاده می‌شوند. ممبران‌های نیروی محرکه مانند اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون معمولاً در این مرحله استفاده می‌شوند.

تقویت وضعیف‌کردن: بعضی از تصفیه خانه‌های آب از روش‌های تقویت و ضعیف‌کردن می‌توان برای بهبود کیفیت آب استفاده کرد. این فرآیندها شامل استفاده از مواد شیمیایی مانند کلر، ازون، فعال‌کربن و کواگولانت‌ها است.

مثلاً، اضافه کردن کلر به آب به منظور کشتن باکتری‌ها و ویروس‌ها استفاده می‌شود، در حالی که فعال‌کربن برای جذب مواد آلی و رنگ و بوهای غیرمطلوب استفاده می‌شود.

تصفیه پساب: در صورتی که آب به عنوان پساب به تصفیه خانه آب برگردانده می‌شود، باید از فرآیندهای تصفیه پساب استفاده شود تا میزان آلودگی در آب به حداقل رسد. این فرآیندها شامل تصفیه فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی است که به منظور حذف مواد آلی، نیتروژن، فسفر و سایر آلاینده‌ها از آب استفاده می‌شوند.

کنترل کیفیت: در طول تمام مراحل تصفیه آب، باید کنترل کیفیت صورت گیرد. این شامل آزمایشات مختلف برای اندازه‌گیری پارامترهای مختلف مانند غلظت مواد معلق، باکتری‌ها، ویروس‌ها، فلوراید، سختی، pH و سایر پارامترها است.

 

پیش تصفیه آب چیست ؟

پیش‌تصفیه آب، فرآیندی است که قبل از ورود آب به سیستم تصفیه، برای حذف بخشی از آلودگی‌های خارجی و از قبیل مواد جامد، مواد آلی و باکتری‌ها انجام می‌شود. در واقع، پیش‌تصفیه برای بهبود کیفیت آب و کاهش بار آلودگی‌های ورودی به سیستم تصفیه استفاده می‌شود.

عملیات پیش‌تصفیه، معمولاً شامل فرآیندهای پست‌فیلتراسیون، جداسازی مواد رسوبی، فلوکولاسیون و رسوب‌گیری است. در فرآیند پست‌فیلتراسیون، آب به وسیله فیلترهای بازدارنده‌ی جامدات از مواد جامد و پرتی‌ها پاک‌سازی می‌شود. در جداسازی مواد رسوبی و رسوب‌گیری، مواد رسوبی مانند شن و ماسه از آب جدا می‌شوند. در فلوکولاسیون نیز، با افزودن مواد شیمیایی به آب، ذرات و مواد آلی به خود جذب می‌شوند و سپس با استفاده از یک فیلتر، این ذرات در سطح آب جمع می‌شوند.

هدف از پیش‌تصفیه آب، بهبود کیفیت آب و حفظ عمر مفید سیستم تصفیه است. با انجام این فرآیندها، کمیت و کیفیت آلودگی‌های ورودی به سیستم تصفیه کاهش می‌یابد و هزینه‌های تصفیه آب نیز کاهش می‌یابد.

تصفیه اولیه آب چیست؟

تصفیه اولیه آب، مرحله ای است که در فرآیند تصفیه آب قبل از مراحل اصلی تصفیه انجام می‌شود. هدف اصلی تصفیه اولیه آب، حذف بخشی از ذرات معلق، جامدات و آلودگی‌های قابل دیدن در آب است. این فرآیند به تصفیه آب کمک می‌کند تا در مراحل بعدی بهبودی بیشتری داشته باشد.

برخی از فرآیندهای تصفیه اولیه آب عبارتند از:

جداسازی خاموشی:

در این مرحله، ذرات بزرگ و سنگینی که به آب متصل هستند، مانند شن و ماسه، از آب جدا می‌شوند. این فرآیند معمولاً با استفاده از یک جداسازی خاموشی یا سنگ‌زنی انجام می‌شود.

کوره‌سازی:

در این فرآیند، ذرات کوچکتر و کمی قابل رؤیت مانند گل و ماسه ریز، با استفاده از فیلترهای مخصوصی که به عنوان کوره استفاده می‌شوند، از آب جدا می‌شوند.

رسوب‌گیری:

در این مرحله، ذرات ریز و رنگ‌دهی کننده‌ها که به آب چسبیده اند و قابل رؤیت نیستند، به وسیله روش‌هایی مانند رسوب‌گیری با استفاده از کلریناتورها، فیلترها یا سایر مواد شیمیایی، از آب جدا می‌شوند.

نیزش آب:

در این مرحله، آب تصفیه شده از جداسازی خاموشی، کوره‌سازی و رسوب‌گیری از طریق لوله‌ها و سیستم‌های نیزش به مرحله بعدی تصفیه آب هدایت می‌شود

کنترل کیفیت در تصفیه آب

کنترل کیفیت در تصفیه آب، فرآیندی است که با هدف بررسی و ارزیابی کیفیت آب تصفیه شده و تضمین کیفیت آن، انجام می‌شود. این فرآیند شامل بررسی کیفیت آب در مراحل مختلف تصفیه، انجام آزمایشات شیمیایی و میکروبیولوژیکی بر روی آب تصفیه شده و نظارت بر فرآیندهای تصفیه آب است.

برای انجام کنترل کیفیت در تصفیه آب، نیاز است که آزمایشات مربوط به پارامترهای شیمیایی و میکروبیولوژیکی بر روی آب تصفیه شده، با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های مناسب، انجام شود. این آزمایشات شامل اندازه‌گیری پارامترهایی مانند pH، ترکیبات شیمیایی، میزان ذرات معلق، میزان باکتری‌ها و ویروس‌ها و… می‌شود.

در صورتی که آزمایشات نشان دهد که کیفیت آب تصفیه شده، به معیارهای مشخصی نمی‌رسد، اقداماتی مانند تنظیم فرآیندهای تصفیه، تعویض تجهیزات و یا افزودن مواد شیمیایی مورد نیاز، صورت می‌گیرد. در نهایت، پس از تضمین کیفیت آب تصفیه شده، می‌توان آن را به مصرف‌کنندگان ارائه داد.

اهمیت کنترل کیفیت در تصفیه آب، برای جلوگیری از انتشار بیماری‌های واگیر و حفظ سلامت جامعه بسیار مهم است. در واقع، این فرآیند به عنوان یکی از مهمترین مراحل در تولید آب شرب، به شمار می‌رود.

مطالب بیشتر در لینک های دیگر سایت موجود است : بتن پرمقاومتبتن ویژه